Liptovský Mikuláš - Stredoslovenské konzervárne a liehovary