V zbierke mám aktuálne 89.000 uzáverov z 210 krajín

Prehľad zbierky - všetky krajiny 31.12.2021