V zbierke mám aktuálne **103.000** uzáverov z 214 krajín

Prehľad zbierky - všetky krajiny 31.12.2023

All countries BMP