Praha- Holešovice sodo

Praha - Krč sodo

Praha - Dr. Zátka

Praha - Modřany cukrovar

Praha - České vinárske závody